понедељак, 29. март 2010.

Израда локалног плана акције за децу

Предмет израде локалног плана акције за децу је унапређење положаја и статуса деце од тренутка зачећа па до навршене 18 године. У израду овог стратешког документа биће укључен невладин сектор, као и секретаријати за образовање, културу, здравство, спорт и омладину, речено је на данашњој конференцији за новинаре у Старом двору. 

– Секретаријат ће са Центром за интеграцију младих радити на реализацији активности које су усмерене ка унапређењу система дечје заштите на територији Београда у оним сегментима који нису покривени постојећим решењима. Сматрамо да је неопходно да Београд има овакав стратешки документ, јер ће то бити вишеструко корисно за све структуре друштва, а посебно за децу и младе.
Реализација таквог плана, који би осмислили и координирали стручњаци, знатно би унапредила дечју заштиту у нашем граду, а истовремено би се маркирали проблеми, то јест сегменти на које је потребно додатно се фокусирати. Овај документ радиће се у две фазе. У првој ће се урадити процена стања положаја деце, а у другој донети конкретни планови за унапређење њиховог положаја – рекла је Љиљана Јовчић, секретарка за дечју заштиту.

Локалним планом акције поставили би се краткорочни, средњорочни и дугорочни приоритети у дечјој заштити, мапирали постојећи ресурси, утврдиле слабости постојећег система (посебно оне које се тичу заштите деце из маргинализованих група) и предложили начини за њихово отклањање. У његову израду биће укључени сви релевантни социјални фактори, као и цивилни сектор.

– Израда плана знатно би допринела побољшању положаја деце како у центру града тако и у свим његовим општинама. У првој фази израде добиће се тачни подаци о томе шта постоји у граду и шта је то што је потребно да се развија у перспективи да би се њихов положај побољшао. Контактираћемо све релевантне секретаријате који ће делегирати своје људе са којима ћемо ми разговарати. Паралелно с разговорима са одраслим особама, разговараћемо и са децом. Одговорност за израду оваквог стратешког документа и уопште за унапређење положаја деце није само на граду него и на свима нама. И прва и друга фаза биће завршене до краја године – рекла је Милица Ђорђевић из Центра за интеграцију младих.