среда, 21. април 2010.

Представљена Стратегија пошумљавања подручја Београда

Стратегија пошумљавања подручја Београда представљена је данас у Старом двору поводом обележавања Дана планете Земље. Стратегију је за потребе Секретаријата за заштиту животне средине израдио Институт за шумарство из Београда, на основу пројекта „Интегрална валоризација шумских ресурса Београда”, који је показао да је стање шума и шумског земљишта подручја Београда неповољно. Скуп је отворио председник Скупштине града Александар Антић, а о стратегији и значају пошумљавања говорили су градски секретар за заштиту животне средине Горан Триван и директор Института за шумарство Љубинко Ракоњац.

– Данас представљамо овај документ дубоко уверени да је његова реализација можда најзначајнији допринос који град Београд може дати очувању наше планете и борби против све израженијих климатских промена. Сигуран сам да ће Скупштина града брзо усвојити ову стратегију и да ће она бити најзначајнији документ усвојен у овом мандату. Стратегија пошумљавања мора да буде окосница свих осталих стратегија развоја Београда, јер све оно што радимо – планирамо развој града и изградњу метроа, гради се један и почиње градња другог моста, радимо велики број дечјих установа и школа – све то нема смисла уколико будућим поколењима не оставимо здраву животну средину и одговарајући квалитет ваздуха, воде и свега што је за живот неопходно – рекао је Антић.

Можда неко може да каже да су стратегија која предвиђа пошумљавање 50.000 хектара и читав пројекат, вредан готово 100 милиона евра, преамбициозни, али градска власт је у протеклом периоду показала да има снаге да се хвата у коштац са великим проблемима и инвестицијама. Град ће у наредним годинама изузетно озбиљно радити на стратегији која предвиђа формирање зеленог заштитног појаса око Београда и његово повезивање са зеленим коридорима подручја заштите животне средине у централним градским језгрима и у томе ће показати велики успех и искрену жељу да одрживи развој буде кључ развоја Београда, истакао је Александар Антић.

Годишње у свету нестане 13 милиона хектара шума, које су највећи потрошач угљен-диоксида у нашој атмосфери, па је потпуно јасно зашто се дешавају климатске промене и зашто животињске и биљне врсте нестају великом брзином. То исто може да се деси и људима и управо зато је стратегија пошумљавања уједно и стратегија живота. Са 50.000 хектара пошумљеног Београда, пошумљеност ћемо повећати на двадесетак одсто, а ако буде пошумљено 100.000 хетара, она ће се подићи на 37 одсто, рекао је Горан Триван.

Задатак Стратегије пошумљавања подручја Београда јесте да се обезбеди стручна и научна основа за подизање нових засада, чиме се остварују услови за побољшање квалитета животне средине и омогућује развијање других активности везаних за планско коришћење шумских ресурса. Циљ стратегије је и имплементација мера и других стратегија у области заштите животне средине, односно заштите природе, вода и система зелених површина града, као и развоја шумарства на територији Београда. Стратегија пошумљавања подручја Београда је усклађена са међународним споразумима и конвенцијама.

Основни принцип финансирања пошумљавања је „загађивач плаћа”, што подразумева да су загађивачи обавезни да учествују у реализацији пројеката пошумљавања не само у својој непосредној околини (подизањем заштитних шума)  већ и на ширем подручју града. Генерално, пун износ трошкова требало би да се покрива из накнада које плаћају корисници услуга.