среда, 23. јун 2010.

Уплатом пореза по кварталима грађани избегавају зарачунавање камате

Директор Управе јавних прихода града Београда Владан Луковић напомиње да је плаћање пореза по кварталима најповољније за грађане, јер се тако избегава зарачунавање камате која је на годишњем нивоу око 23 одсто.

Управа јавних прихода града Београда подсећа да је у току априла одштампала 750.000 пореских решења за порез на имовину, затим накнаде за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе и истовремено кренула са њиховим уручењима.

 – По добијању решења за порез на имовину  грађани имају обавезу да у року од 15 дана плате и евентуално постојећу разлику између до тада уплаћених износа које је требало да плате у првом и другом кварталу текуће године. Уплатом у року избегавају  обрачунавање и плаћање камате која је затезна и поприлично висока. Подсећамо суграђане да је у њиховом  најбољем интересу да  потом у преостала два квартала, 15. августа и 15. новембра, уредно плате преостали део дуга,  каже Владан Луковић.

 Он истиче да је повећање ове обавезе у текућој години у односу на претходну  незнатно, пратило је цене на мало и износи отприлике девет процената. Децембра прошле године проширен је и број зона како би се на тај начин постигло равномерније оптерећење, односно правичнија подела на територији града, која условљава и висину пореске обавезе, подсећа  Луковић.