четвртак, 15. децембар 2011.

Усвојен План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара

Скупштина града Београда на данашњој седници усвојила је План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара и донела одлуку о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе на Вождовцу. Према речима Милана Вуковића, градског секретара за урбанизам и грађевинске послове, у Генералном урбанистичком плану Звездарска шума евидентирана је као постор са посебним природним вредностима.

– Основни циљ израде овог планског документа јесте стварање урбанистичких и планских услова за заштиту градске парк-шуме Звездара од непланске изградње. Такође, циљеви су и дефинисање јавног интереса, санација и унапређење терена, рационалније коришћење градског грађевинског земљишта и подизање нивоа инфраструктурне опремљености и стандарда становања, увођење нових, атрактивних садржаја, дефинисање решења паркирања и гаражирања и заштита животне средине. План се односи на простор од 162,72 хектара, од чега је 138,92 хектара на јавном грађевинском земљишту, а остатак је планиран као остало грађевинско земљиште. У жижи интересовања су, свакако, јавне зелене површине, то јест парк-шума, која према плану заузима 99,2 хектара – рекао је Вуковић.

Он је подсетио да је овај скупштински сазив до сада усвојио више од 50 планова детаљне регулације, измене и допуне ГУП-а и просторног плана административног подручја града. Тренутно је у разним фазама израде и припреми више од 120 планова детаљне регулације и седам просторних планова рубних градских општина.

Председник Скупштине града Александар Антић поднео је амандман који је прихватило Градско веће, а односи се на додатно очување и заштиту зеленог простора у овом плану.

– Према Звездарској шуми понашамо се веома одговорно, нисмо подлегли инвеститорима који су пред нас постављали услове да се тамо у великој мери граде пословно-стамбени садржаји. Такође, нисмо дозволили да се ова шума пресеца новим саобраћајницама и то смо ограничили тако што ће кроз ову зелену површину моћи да пролазе пешачке стазе од природног материјала, те неће бити никаквог новог асфалта. Фактички, активне зелене површине планом нису смањене јер је градња дозвољена само у крајње рубним деловима простора. Све што смо дозволили да се гради у шуми јесте око 200 паркинг места за потребе спортских активности које се тамо одржавају. Желели смо да грађани имају адекватан простор за паркирање возила како аутомобиле не би остављали на зеленим површинама – нагласио је Антић.  

Горан Триван, градски секретар за заштиту животне средине, истакао је да је овај секретаријт у последњих годину дана уложио знатне напоре да се измени раније предложен нацрт плана. Основни циљ била је заштита Звездарске шуме као једно од веома важних „плућних крила” Београда.

На седници је измењен и план места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији Београда. Одборници су усвојили и два плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на Чукарици и у Младеновцу.

Према измењеном плану места за постављање пловила, максимална површина коју пристан заузима на води је 100 квадратних метара а, изузетно, може бити и већа. Максимална удаљеност између пристана и суседних низводних и узводних пловила не сме бити мања од 30 метара. С обзиром на перспективне планове за превоз путника, за путничке пристане предвиђено је по седам локација на левој обали Саве  и десној обали Дунава, осам локација на десној обали Саве и једна локација на левој обали Дунава. Такође, предвиђено је и шест локација за потребе јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач град или република.

На територији Чукарице планом је предвиђено постављање 320 покретних привремених објеката, од тога 266  уз малопродајне објекте, а 54 самосталних, што је за 43 више у односу на претходни план. У Младеновцу је планирано постављање 61 покретног привременог објeкта, од тога 13 самосталних и 48 уз малопродајне објекте. Планови су донети на две године.

Измењена је и допуњена и Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији Београда.