среда, 10. октобар 2018.

Нове саднице на месту старих и небезбедних у делу Скадарске улице

У склопу реконструкције дела Скадарске улице, ЈКП „Зеленило – Београд” планира садњу 37 нових висококвалитетних дрворедних садница. 

Како се наводи у саопштењу овог предузећа, нове саднице наћи ће се на месту тринаест трулих, болесних, физиолошки презрелих и ризичних стабала, што је утврдила стручна комисија, а одобрило Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Општине Стари град. 

– Након анализе постојећег двореда, стручњаци су оценили да се тринаест стабала налази у веома лошем општем стању и да су небезбедна. Поред садње нових, пресадиће се укупно 28 садница слабије опште кондиције, што практично значи машинско вађење садница и њихова поновна садња на месту предвиђеном за опоравак, где ће се применом интензивних мера неге саднице регенерисати. Реконструкција предвиђа израду бетонских подконструкција за 59 садних места дрворедних садница и израду декоративних бордура од гранитне коцке у калдрми око сваког дрворедног стабла. На тај начин се регулише усмеравање кореновог система дрворедних стабала и тиме избегава контакт са инсталацијама, засторима и објектима. Поред тога, дрворедне саднице добиће и заливни систем „кап по кап”, чиме се адекватно решава даље питање њиховог наводњавања – рекао је директор ЈКП „Зеленило – Београд” Слободан Станојевић.

Он је појаснио да ће се на овом простору засадити 36 липа и једна украсна јабука висине до развођа крошње 2,2 метра.

– На овај начин, тачније мерама садње висококвалитетних дрворедних садница и пресађивања, као и увођењем аутоматског заливног система, значајно ће се унапредити како еколошки тако и естетски сегмент квалитета амбијенталне целине Скадарске улице, прецизније дела од Улице деспота Стефана до Страхињића бана, где је реконструкција у току – рекао је Станојевић.

Положај нових садних места је уз регулациону линију улице до каменог ивичњака, чиме се постиже да траса постојећих стабала остане непромењена, а да су дрворедна стабла максимално одмакнута од фасада објеката, остављајући истовремено слободну ширину тротоара за кретање пешака.

– За грађане је важно напоменути да ће на овом простору укупан број стабала бити 59 и да ће дрворед бити здрав и уређен – закључио је Станојевић.