Обавештења овлашћеним лицима као подносиоцима предлога програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину

Комисија за преглед, вредновање и рангирање поднетних предлога програма поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса у области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину објављеном 4. јануара 2021. године на интернет страници града Београда, на основу члана 78. Закон о општем управном постпуку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)

објављује

Обавештења овлашћеним лицима као подносиоцима предлога програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину

Обавештења овлашћеним лицима као подносиоцима предлога програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину, који се налазе на предлогу ранг-листе предложених програма, а која је објављена на сајту града Београда дана 29.01.2021. године, чија је достава покушана писаним путем.