среда, 15. септембар 2021.

Радови на зеленилу у парку „88 стабала”

ЈКП „Зеленило – Београд” ће сутра у парку „88 стабала” који се налази између улица Петра Мартиновића и Стеве Тодоровића на општини Чукарица, извршити уклањање девет потпуно сувих стабала, саопштено је из овог предузећа.
 
Интервенција се врши у складу са решењем Секретаријата за инспекцијске послове града Београда од 8. јуна и у складу са чланом 15.

Према томе је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична, оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса, као и да примењују редовне мере неге.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе.