четвртак, 11. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 24/19 - Опрема за ресторане – кухиње, обликована по партијама

Одлука

Документација везана за јавну набавку