петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 20/19, услуге – Стручни надзор у току извођења радова на санацији мокрих чворова на вертикали А и санацији кишне и фекалне канализације у ОШ „Књегиња Милица“ на Новом Београду

Обавештење

Документација везана за јавну набавку