Претраживање

среда, 14. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра број 22/20

уторак, 13. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/20

петак, 9. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/20

петак, 9. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/20

петак, 9. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/20

петак, 9. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 54/20