среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 13/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 13/17
– Бела техника за потребе дневних центара и клубова, РЈ Дневни центри и клубови, Геронтолошки центар Београд

Обавештење

Документација везана за јавну набавку