петак, 17. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/18

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 36/18- Радови на усклађивању пословних објеката Градске управе са одобреним Плановима заштите од пожара

Обавештење

Документација везана за јавну набавку