четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18, партије 1, 2, 3 и 4

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку број 1/18 – Средства за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

 

Обавештење - партија 1

Обавештење - партија 2

Обавештење - партија 3

Обавештење - партија 4

Документација везана за јавну набавку