уторак, 24. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 86/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном за поступак јавне набавке број 86/19 - Резервни делови за службене аутомобиле Градске управе

Обавештење