среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број број 1/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о обустави поступка 
за јавну набавку број број 1/20 – Апликација за планирање и праћење реализације плана набавки и финансијског плана Секретаријата за опште послове

Одлука