среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 13/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 13/20 – Систем евакуационог озвучења

Одлука

Документација везана за јавну набавку