среда, 25. март 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 38/2019

У складу са чланом 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића број 6

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку услуга број 38/2019 - Израда урбанистичког пројекта и техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар

Обавештење