уторак, 17. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/18

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за централизовану јавну набавку добра – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене, јавна набавка број 3/19

Обавештење