четвртак, 17. јун 2021.

Секретаријат за инвестиције

Јавни позив на српском језику за достављење понуда за набавку радова под називом - Извођење радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну, која се спроводи по правилима набавке ЕБРД

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује
Јавни позив на српском језику за достављање понуда за набавку радова под називом – Извођење радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну, која се спроводи по правилима за набавке Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)