четвртак, 12. март 2020.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 19/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 19/19 – Израда студије оправданости речног превоза путника

Обавештење

Документација везана за јавну набавку