Претраживање

петак, 30. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20

среда, 28. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 11/20

понедељак, 26. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 13/20

понедељак, 5. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

петак, 2. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 13/20

четвртак, 1. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву ЗЗП за централизовану јавну набавку број 12/20