sreda, 14. novembar 2018.

Grad Beograd

Konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Beograda

Na osnovu odredbi člana 4. Odluke o osnivanju Fondacije za mlade talente grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ br. 37/15), člana 7. Statuta Fondacije i člana 11. Pravilnika o dodeli novčanih sredstava (UO-1179/18) Fondacije za mlade talente grada Beograda na dvadesettrećoj sednici Upravnog odbora Fondacije održanoj 13.11.2018. godine

UPRAVNI ODBOR
FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA

objavljuje

KONKURS
ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA TALENTOVANIM UČENICIMA OD PETOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNIH  ŠKOLA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Fondacija za mlade talente grada Beograda raspisuje Konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Beograda u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs) za:

- nabavku neophodne opreme(pod opremom se podrazumevaju rekviziti, instrumenti i ostala sredstva koja doprinose razvijanju talenta u oblasti sporta, umetnosti i nauke) koja omogućava dalje negovanje talenta.

Fondacija za mlade talente grada Beograda na osnovu Odluke Upravnog odbora o raspodeli novčanih sredstava talentovanim učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu (UO-1180/18), putem konkursa, a shodno Finansijskom planu Fondacije za 2018. godinu, dodeljuje:
- ukupan iznos od 12.000.000,00 rsd (slovima: dvanaestmiliona) bruto, radi nabavke neophodne opreme koja omogućava dalje negovanje talenta.

Tekst konkursa, obrazac prijave i obaveštenje o obradi podataka o ličnosti možete preuzeti ovde: