ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 10/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Beograd, Masarikova 5

objavljuje

Odluku o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke usluge – „Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje transfer stanice na teritoriji GO Mladenovac”, redni broj javne nabavke 10/19

Odluka