utorak, 17. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 14/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

27. marta 43-45

objavljuje

Obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursne dokumentacije, za javnu nabavku 14/20, dobra – Hleb i hlebni proizvodi

Obaveštenje