Pretraživanje

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 15/17, partija 8

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 15/18, partija 1

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 22/19

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 7/19

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/2019

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/18

četvrtak, 6. jun 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/19