Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Рисанска 12
тел. 7614-829, 7614-830, факс: 6658-524
e-mail: cdl@cdlbgd.rs
www.cdlbgd.rs

В.д. директора: Тања Сантрач

Центар је основан 23. фебруара 1956. године као наменска, специјализована установа за организовање одмора и рекреације деце чији је оснивач град Београд.

ЦДЛ је основан за заједнички и активан одмор, рекреацију, здравствену заштиту, исхрану и васпитно образовни рад деце и омладине, опоравак и климатско лечење. Установа је од посебног друштвеног интереса и значаја. Делатност Центра је да организује боравак предшколске и школске деце до 15 година старости, предвиђен планом рада предшколских установа и основних школа, које доносе надлежни органи, односно претежна делатност Центра је делатност дневне бриге о деци. Град Београд је доделио Центру дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда посебно право на обављане делатности пружања услуга дневне бриге о деци. Центар поседује лиценцу за организовање туристичких путовања. Такође, Центар је члан Националне асоцијације туристичких агенција - YUTA.

Објекти ЦДЛ-а су:
• Митровац на Тари – капацитета 620 лежаја
• Станишинци на Гочу – капацитета 105 лежаја
• Рудник на Руднику – капацитет 120 лежаја
• Букуља у Аранђеловцу – капацитет 160 лежаја

Укупан капацитет на свим објектима је 1005 лежаја.

ЦДЛ свих 365 дана у години креира садржаје који омогућавају деци да имају што квалитетније основе за развој својих знања и вештина: од аниматора и рекреатора за боравак у природи, преко спортских активности, забавних програма попут плеса, глуме , маскенбала, па до едукативних програма у виду квизова, радионица и излета. Тако осмишљеним садржајима, подстиче се социјализација деце, радозналост и креативност, као и стицање нових знања, љубав према природи и друштву коме припадамо и које морамо да чувамо. ЦДЛ увек иде у смеру подизања квалитета рекреaтивног боравка, омогућавајући да се програми рекреативне наставе спроводе са најбољим садржајима.

Сви објекти су изграђени наменски за потребе деце, прилагођени дечјем узрасту, располажу потребним просторијама за дневни боравак деце, дидактички опремљеним учионицама у затвореном простору, пољским учионицама, тематским учионицама (Митровац на Тари), ТВ салама, салама за вечерње забавне програме, амбулантама, спортским теренима са потребном опремом (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка) и др. Лекари су ангажовани на објектима 24 сата. Објекти раде током целе године, а у случају нестанка струје имају сопствене агрегате. Зависно од узраста деце, облика боравка и времена коришћења прилагођавају се садржаји и активности у летовалиштима.

Акценат се посебно ставља на садржаје едукативног карактера. Са децом у летовалиштима, поред наставника које упућују школе и дечји вртићи, раде и стручни сарадници летовалишта на културно-забавном (литерарне и музичке вечери, рођенданске вечери, квиз такмичења, игранке, логорске ватре и сл.) и рекреативном програму. ЦДЛ отворио у сарадњи са Бибилотекама града Београда приручне библиотеке у сва четири своја објекта и тиме омогућио деци да док су на рекреативном боравку, на располагању имају пажљиво одабран и сортиран фонд књига прилагођен њиховом узрасту. ЦДЛ има дугогодишњу сарадљу са ДИФ-ом где студенти део своје праксе имају у објектима и помажу са својим наставним ообљем у креирању садржаја и побољшању квалитета услуге. Уведен је ИСО 9001:2008 систем менаџмента квалитетом. Уведен је и БИОРОТОР – систем за пречишћавање отпадних вода на Тари. Центар организује и превоз са стручним вођом пута од школе - вртића до летовалишта и обратно. Запослени се максимално труде да својим корисницима учине што пријатнији боравак, без обзира о ком је објекту реч.

Од оснивања па до данас кроз Центар дечјих летовалишта прошло је 1.500.000 корисника услуга.

Облици рада који се спроводе у Центру:
• настава у природи
• летовање и зимовање основношколске и предшколске деце
• припреме спортиста свих узраста
• излети и екскурзије
• стручни кампови и радионице

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА - ДЕЧЈА ОДМАРАЛИШТА, ГДЕ СУ ДЕЦА ЈЕДИНИ , НАЈПОЖЕЉНИЈИ И ГЛАВНИ ГОСТИ!