среда, 10. јул 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

27. марта  бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку 2/19 – Мерење буке у животној средини по налогу инспектора

Обавештење