среда, 10. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 14/19

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку у отвореном поступку 14/19 – Систем видео надзора у објектима Градске управе града Београда и испоставама Секретаријата за комуналну полицију

Обавештење