четвртак, 11. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/19 – Услуга одржавања софтверског пакета у Секретаријату за финансије

Одлука