понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 30/2019 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча

Позив и документација везани за јавну набавку