понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге број 9/19 – Израда техничке документације за уређење зеленог крова на објекту ЈП „Градско стамбено”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку