понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о два закључена уговора за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објевљује

Обавештење о закључена два Уговора у предмету јавне набавке, радова - Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града Београда, број јавне набавке 1/18

Обавештење 1
Обавештење 2