Промене назива улица 2008.

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА:
Вождовац, Земун, Нови Београд и Палилула

ВОЖДОВАЦ

Улици кojа се пружа од „Молове“ пумпе у улици Браће Јерковић (испод кривине) право поред насеља Митрово брдо, према Кумодражу одређује се назив: МИТРОВДАНСКА

ЗЕМУН

Улици Сплитској одређује се назив: АПАТИНСКА

БУСИЈЕ

Улици Бусије Нова 1 одређује се назив: СВЕТОЗАРА БОРОЈЕВИЋА ОД БОЈНЕ 
Улици Бусије Нова 2 одређује се назив: БУДA БУДИСАВЉЕВИЋА
Улици Бусије Нова 3 одређује се назив: СОМБОРСКИХ САЛАША 
Улици Бусије Нова 4 одређује се назив: МИЛАНА РАДЕКЕ 
Улици Бусије Нова 5 одређује се назив: БЕГЕЧКА 
Улици Бусије Нова 6 одређује се назив: ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА 
Улици Бусије Нова 7 одређује се назив: МОРОВИЋКИХ ШУМА
Улици Бусије Нова 8 одређује се назив: СЕКУЛЕ ВИТКОВИЋА
Улици Бусије Нова 9 одређује се назив: НИКОЛЕ БЕГОВИЋА
Улици Бусије Нова 10 одређује се назив: ОБЕДСКА
Улици Бусије Нова 11 одређује се назив: БОВАНСКА
Улици Бусије Нова 12 одређује се назив: САВКЕ СУБОТИЋ
Улици Бусије Нова 13 одређује се назив: ОСТРОЖИНСКОГ
Улици Бусије Нова 14 одређује се назив: СТАНКА ОПАЧИЋА–ЋАНИЦЕ 
Улици Бусије Нова 15 одређује се назив: СПИРИДОНА ЈОВИЋА
Улици Бусије Нова 16 одређује се назив: АДАМА ПРИБИЋЕВИЋА
Улици Бусије Нова 17 одређује се назив: СТАНКА КОРАЋА
Улици Бусије Нова 18 одређује се назив: ТРИАНДАФИЛА ДУКЕ
Улици Бусије Нова 19 одређује се назив: ЖИВКА СТОЈСАВЉЕВИЋА
Улици Бусије Нова 20 одређује се назив: БОГДАНА СТОЈСАВЉЕВИЋА
Улици Бусије Нова 21 одређује се назив: ПРОТЕ МИХАИЛА ПЕЈИЋА
Улици Бусије Нова 22 одређује се назив: МОЈСИЈА ЛАЗАРЕВИЋА
Улици Бусије Нова 23 одређује се назив: ДР ЛАЗА КОСТИЋА
Улици Бусије Нова 24 одређује се назив: ДР ЖИВКА БЕРТИЋА
Улица Бусије Нова 25 одређује се назив: СИМЕОНА ЗЛОКОВИЋА
Улици Бусије Нова 26 одређује се назив: МАНОЈЛА ГРБИЋА
Улици Бусије Нова 27 одређује се назив: ЈОВАНА ОНАСТЕРЛИЈЕ
Улици Бусије Нова 28 одређује се назив: СТЕФАНА КНЕЖЕВИЋА
Улици Бусије Нова 29 одређује се назив: МИРКА КОРОЛИЈЕ
Улици Бусије Нова 30 одређује се назив: ГАВРА РОДИЋА
Улици Бусије Нова 31 одређује се назив: ПРОТЕ ЈЕФТИМИЈА ИВАНОВИЋА
Улици Бусије Нова 32 одређује се назив: ДР ЂОРЂА ШУИЦЕ
Улици Бусије Нова 33 одређује се назив: НИКОЛЕ ЗОРИЋА
Улици Бусије Нова 34 одређује се назив: СТЕВАНА СИМИЋА
Улици Бусије Нова 35 одређује се назив: ДУШАНА ЛЕТИЦЕ
Улици Бусије Нова 36 одређује се назив: ЧЕХА СТАВЕЛА
Улици која се пружа, почев од улице Бусије Нова 28 и иде дуж катастарских парцела 2123/9 (парна страна) и 2122 (непарна страна) и завршава се до пута означеног катастарским бројем 2350 одређује се назив: МАТА КОСОВЦА 
Улици која се пружа почев од улице Земунске и иде према северу поклапајући се са постојећим путем, односно катастарском парцелом 2350 одређује се назив: КРИВАЈСКА

УГРИНОВЦИ

Улици Нова 8 одређује се назив: МИХАИЛА РАДОСАВЉЕВИЋА
Улици Нова 10 одређује се назив: УЧИТЕЉА ЂОРЂА
Улици Нова 11 одређује се назив: СРЕТЕ ЗОРКИЋА
Улици Нова 12 одређује се назив: ВЛАДИСЛАВА СТОЈКОВИЋА
Улици Нова 13 одређује се назив: УЧИТЕЉИЦЕ РУЖИЦЕ
Улици Нова 15 одређује се назив: ДР ЧЕДЕ МАРИНКОВА
Улици Нова 18 одређује се назив: ПОПА СЕРГИЈА
Улици Нова 20 одређује се назив: УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ
Улици Нова 22 одређује се назив: УГРИНОВАЧКИХ СОЛУНАЦА

МЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“ и МЗ „13. МАЈ“

Улици која је пројектована као Нова 37 одређује се назив: ПОЛОШКА
Улици Нова 36 одређује се назив: ЛЕШАЧКА
Улици која је управна на улицу Фрање Крча, а гледано из правца Земуна ка Батајници, прва лево паралелна са улицом Јазачком одређује се назив: РАНИЛУШКА
Улици која је управна на улицу Фрање Крча, а гледано из правца Земуна ка Батајници, друга лево паралелна са улицом Јазачком одређује се назив: ДРЕНИЧКА
Улици која је управна на улицу Фрање Крча, а гледано из правца Земуна ка Батајници, прва десно паралелна са улицом Јазачком одређује се назив: СРБИЧКА

БАТАЈНИЦА

Улици Др Звонимира Павелића одређује се назив: ДР ПРИВИСЛАВА ГРИСОГОНА
Улици Титоградској одређује се назив: БРАНКА ЖИВКОВИЋА
Улици која почиње од улице Војвођанских бригада код к.бр. 143м и к.бр. 143ц и иде у правцу улице Жарка Обрешког одређује се назив: ТЕМЕРИНСКА
Улици управној на претходну, а која креће од Војвођанских бригада код к.бр. 145а и иде у правцу улице Мајора Зорана Радосављевића, паралелно са улицом Жарка Обрешког одређује се назив: ТИТЕЛСКА
Улици која почиње из улице Војвођанских бригада код к.бр. 139 и иде у правцу ауто-пута за Нови Сад одређује се назив: КУЛСКА
Улици која почиње из улице Станка Тишме код к.бр. 31 (управна на њу), а која је пројектована као 27. Нова на катастарској парцели 2259/1 КО Батајница одређује се назив: СУНЦОКРЕТА
Улици која почиње од улице Далматинских бригада код к.бр. 38, а иде према улици Катице Опачић, и која је прва паралелна са улицом Ђурђа Бошковића – Бате одређује се назив: БЕЧЕЈСКА

НОВИ БЕОГРАД

Улици Пролетерске солидарности одређује се назив: АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ

ПАЛИЛУЛА

БОРЧА

Улици (део улице Зрењанински пут) која почиње од Зрењанинског пута код катастарске парцеле 3898 и иде паралелно са каналом Мокри Себеш одређује се назив: МОКРИ СЕБЕШ
Улици која почиње од пута за Овчу, као прва десно паралелна са улицом Беоћанском одређује се назив: МАЛОГ ПРИНЦА

ПОПОВА БАРА

Улици Попова Бара Нова 203 одређује се назив: РАВНИЧАРСКА 
Улици која почиње од улице Попова бара Нова 203 код к.бр. 33а (парцела 2935/7) и управна је на њу и иде до улице Попова бара Нова 1 одређује се назив: ПОПОВАЧКА

КРЊАЧА

Улици која се простире између улица Мировачке и Врановачке и иде до Азањске (парцеле 244 и 245) одређује се назив: БЕЛОБРДСКА