уторак, 12. август 2008.

Ревитализована фасада у Караматиној 17

Радници предузећа „Неимар град” завршили су ревитализацију фасаде зграде под заштитом државе у Караматиној 17. На објекту су рестауриране уличне и дворишне фасаде, замењен кров, фасадна лимарија, улазна капија и постављени елементи од новог вештачког камена у зони приземља.

Пројекат је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда, а вредност радова, који су финансирани из градског буџета, износи 9.100.000 динара.

 Кућа породице Карамата подизана је у периоду од 1764. до 1827. године. Како је грађена у различитим периодима, сваки од њена три дела носи своје стилске особености. Делови су обједињени 1827. године, када зграда у целини добија одлике типичне барокне куће.

 У различитим приликама у овом здању боравили су цар Јосиф Други, патријарх српски Јосиф Рајачић, Вук Стефановић Караџић и друге познате личности. Кућа породице Карамата представља један од најзначајнијих споменика просторне културно-историјске целине од великог значаја „Старо језгро Земуна” и 1979. године утврђена је за културно добро од великог значаја за Републику Србију.