недеља, 23. новембар 2008.

Конкурс за финансирање пројеката друштвених и невладиних организација у 2009. години

Град Београд - Секретаријат за образовање

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за образовање
Комисија за избор пројеката невладиних и друштвених организација

објављују

КОНКУРС
 ЗА ФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ДРУШТВЕНИХ
И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2009. ГОДИНИ
ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Право учешћа имају друштвене и невладине организације, регистроване у Београду најмање три године.

Потпуна пројектна документација садржи:
– пројекат у прописаној форми (попуњен пројектни формулар у штампаној и електронској верзији);
– решење о регистрацији у Београду;
– кратак опис делатности (до две стране);
– динамику реализације програма пројекта;
– препоруке експерата из области на коју се пројекат односи;
– извештај о реализацији досадашњих пројеката и финасијски извештај за претходну годину.

Пројектне активности обухваћене конкурсом морају да се заврше до 31. октобра 2009. године.
Разматраће се само пријаве које садрже комплетну документацију, прописану конкурсом и које се непосредно односе на области предвиђене конкурсом.

Комисија ће подржати финансирање пројеката невладиних и друштвених организација, који понуђеним садржајима представљају иновације, то јест који подстичу на креативно и критичко мишљење, развијају компетенције, доприносе обогаћивању и унапређивању сазнајних и других активности у школи, у складу са савременим тенденцијама квалитетног образовања.
Овлашћено лице за реализацију пројекта дужно је да достави писану изјаву да ће добијена средства употребити за реализацију одобреног пројекта.

Рок за достављање пројектне документације је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Комисија ће одлуку о приспелим захтевима донети у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву.
Прописана пројектна документација се доставља лично (писарница у Макензијевој улици 31) или поштом, на адресу: Секретаријат за образовање, Макензијева 31 , Београд, са назнаком: „Пријава за конкурс за финансирање пројеката друштвених и невладиних организација“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Приспели материјал биће комисијски отворен после истека рока који је предвиђен конкурсом.
Конкурсна документација може да се преузме у року од 20 дана од дана објављивања конкурса, радним данима од 10 до 12 часова, у Секретаријату за образовање (канцеларија 202) или са дна ове стране.

Пројектни формулар можете преузети овде: