петак, 28. новембар 2008.

Финансирање пројеката путем доделе средстава (гранта), ради подстицања запошљавања

Град Београд - Секретаријат за привреду

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за привреду

објављује
ПОЗИВ

за достављање пријава за
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА (ГРАНТА), РАДИ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДАНа основу Закључка в. д. градоначелника града Београда, број 3-1381/08-Г од 15. априла 2008. године и Закључка градоначелника града Београда, број 3-3061/08-Г од 24. октобра 2008. године, Секретаријат за привреду позива све заинтересоване да поднесу пријаву за финансирање пројеката путем доделе средстава (гранта), ради подстицања запошљавања на територији града Београда.

Разматраће се пројекти који испуњавају један од циљева:
– подршка стварању већег броја нових МСПП у Београду;
– подстицање раста, побољшање ефикасности и конкурентности постојећих МСПП;
– развијање делотворности организација и институција укључених у обезбеђивање подршке за повећање броја нових и развој постојећих МСПП, као инфраструктуре за подршку сектору МСПП;
– подстицање стварања услова за отварање нових радних места.

Подносиоци пријава могу бити непрофитне организације са седиштем регистрованим на територији града Београда, које се пријављују индивидуално или у партнерству са једном или више организација и које испуњавају услове у оквирима дефинисаним „Упутством за подношење пријава за финансирање пројеката путем доделе средстава (гранта) ради подстицања запошљавања на територији града Београда”.

Укупан износ средстава за финансирање пројеката је је 50.000.000 динара.

Износ појединачног гранта који ће се доделити, мора остати унутар минималног и максималног ограничења (160.000 – 8.000.000 динара), и то:
– за „мале” пројекте: 160.000 – 800.000 динара,
– за „велике” пројекте: 800.001 – 8.000.000 динара.

Упутство за подносиоце пријава и конкурсна документација могу се преузети са интернет-сајта www.beograd.rs  или у Секретаријату за привреду, Масарикова 5/XVIII, Београд (канцеларија 1815), од 9 do 15 чaсова.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/3061-790, или и-мејлом: priv.pravno@beogradsg.org.yu

Рок за достављање пријава је 15. децембар 2008. године, до 16 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве пројеката са пратећом документацијом доставити на адресу: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за привреду, Масарикова 5/XVIII, Београд, са назнаком: „Финансирање пројеката за подстицање запошљавања”.

Пријаву, упутство, модел уговора и прилоге можете преузети овде: