понедељак, 8. фебруар 2010.

Помоћ избеглицама и расељеним лицима

У сарадњи с Комесаријатом за избеглице и расељена лица, општина Звездара обезбедила је средства за помоћ у грађевинском материјалу за побољшање основних услова становања избеглих и интерно расељених лица на својој територији.

Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу ГО Звездара упутила је овим лицима јавни позив за учешће у додели пакета грађевинског материјала.

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица, лица која су укинула избеглички статус и интерно расељена лица која пребивају у неадекватном смештају на територији Звездаре.
Образац јавног позива с прецизним условима и доказима које треба да поднесу налази се на званичном сајту општине www.zvezdara.org.rs, у рубрици Новости – огласи, тендери и конкурси, као и на огласној табли у управној згради општине, у Булевару краља Александра 77.

Информације се могу добити и путем телефона на број 3405-681, као и путем електронске поште на адресу info@zvezdara.org.rs.

Захтев за доделу грађевинског материјала с потребном документацијом подноси се на адресу Градска општина Звездара, Повереник за избеглице, 11050 Београд, Булевар Краља Александра 77, преко писарнице или поштe. Уз захтев је неопходно доставити контакт телефон.

Рок за подношење  захтева је 15 дана, почев од 5. фебруара, који се рачуна као дан објављивања јавног позива.