петак, 19. фебруар 2010.

Помоћ „Мисији свете Анастасије”

Општина  Стари  град упутила је новчану помоћ невладиној хуманитарној  организацији „Мисија свете Анастасије” у износу од 143.000 динара. Овим средствима покриће се трошкови магацина, шпедиције, превоза и дистрибуције хуманитарне помоћи социјално угроженом становништву на Косову и Метохији, као и домовима за незбринуту децу.

Већ неколико година, у сарадњи са општином Стари град,  „Мисија свете Анастасије” социјално угроженима пружа помоћ у одећи, обући, инвалидским помагалима, постељини, школском прибору, храни и лековима.