четвртак, 18. март 2010.

Заједничко саопштење града Београда, Министарства за инфраструктуру и ЈП „Путеви Србије”

На данас одржаном састанку у Скупштини града, коме су присуствовали представници града, Министарства за инфраструктуру и Јавног предузећа „Путеви Србије” усаглашени су сви неопходни кораци везани за реконструкцију моста „Газела”.

Утврђено је да ЈП „Путеви Србије”, као потписник уговора о реконструкцији и као носилац пројекта има пуну одговорност, као и да је неопходно да о тренутном стању свих делова моста у најкраћем могућем року званично обавести и град Београд и министарство.

Извођачу радова , компанији „Штрабаг”, дат је рок од 28 дана да предложи прецизну динамику радова по свим фазама, што укључује стручну саобраћајну анализу и предлог мера током неопходних измена у режиму саобраћаја за време радова.

На састанку је констатовано да је веома важно да ЈП „Путеви Србије” обезбеде завршетак кружног пута и дела обилазнице око Београда, Сектора 5 и Сектора 6, потпуно измештање теретног и камионског саобраћаја из Београда на алтернативне правце, као и привремено измештање царинских терминала из центра Београда.

Тек по давању сагласности градске стручне саобраћајне комисије и Министарства за инфраструктуру могуће је приступити најнеопходнијој реконструкцији моста уз претходно обезбеђење наведених услова а у циљу што мањег ометања саобраћаја.

На састанку је такође констатовано да је град Београд, иако није уговорна страна, извршио све своје обавезе према Европској инвестиционој банци, као и да ће евентуалне нове на себе преузети ЈП „Путеви Србије” као инвеститор реконструкције моста „Газела”, наводи се у заједничком саопштењу Управе града Београда, Министарства за инфраструктуру и ЈП „Путеви Србије”.