среда, 30. јун 2010.

Усвојен План детаљне регулације за саобраћајницу од Зрењанинског до Панчевачког пута

Одборници Скупштине града усвојили су данас Предлог плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента, од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сектор 2 (деоница од Зрењанинског до Панчевачког пута) и девет предлога одлука о изради планова детаљне регаулације. Ове тачке дневног реда образложио је Слободан Димитријевић, помоћник секретара за урбанизам и грађевинске послове.

Усвојене су одлуке за израду следећих планова детаљне регулације: план за израду сабраћајнице Нова дунавска (од Панчевачког моста до пута за Аду Хују), за подручје између улица Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке и Дарвинове, као и за нови кумодрашки колектор. Планови детаљне регулације израдиће се и за део Земуна, изградњу магистрале 3. топловода од ТЕ „Никола Тесла”, делове Новог Београда, Сурчина, Старог града и за подручје привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину.