понедељак, 9. август 2010.

Саопштење „Зеленила – Београд”

Поводом информација које су се од стране  компаније „Redwood“ последњих дана појавиле у јавности, а у циљу јасног, истинитог и потпуног информисања јавности, ЈКП „Зеленило Београд“  саопштава следеће:

„ЈКП „Зеленило Београд“ није издало компанији „Redwood“ никакву претходну сагласност за постављање пловећег постројења на Савском пристаништу, а које се користи за привез брода „Сирона“.

Закључак на који се компанија „Redwood“ позива у свом саопштењу представља оперативни акт који ЈКП „Зеленило Београд“ доноси у поступку утврђивања чињеница од значаја за наплату локалне комуналне таксе која се плаћа за период коришћења права и не представља никакву сагласност за постављање пловећег постројења, што и није у надлежности ЈКП „Зеленило Београд“.

Напомињемо да је Закључак сачињен тек након што је пловеће постројење самовласно постављено. Поменути закључак нема конститутивни већ само декларативни карактер и чињенице наведене у њему имају значај само по питању утврђивања финансијске обавезе не улазећи у питање правног основа за постављање.

Сходно томе, од тренутка уклањања пловећег постројења престаје и коришћење на наведеној локацији, а самим тим и финансијске обавезе које корисник има по основу коришћења пловећег постројења на предметној локацији, све у складу са одредбама Одлуке о локалним комуналним таксама града Београда”, пише у саопштењу ЈКП „.Зеленило – Београд”.