четвртак, 23. септембар 2010.

Млади финансирају програме за младе

Уговор за реализацију програма чији је циљ имплементација Локалног акционог плана за младе биће сутра у 12 сати свечано потписан у управној згради општине Савски венац између Канцеларије за младе ове општине и удружења грађана са територије Београда.

Јавним позивом, који је расписан у јуну, финансирано је шест пројеката у укупном износу од 2.100.000 динара, који ће у наредних пет месеци бити реализовани на територији ове општине. Пројекти су усмерени на имплементацију Локалног акционог плана за младе, једног од првих стратешких докумената које је усвојила општина Савски венац, и потписани су са следећим организацијама и удружењима грађана: Црвени крст Савског венца, програм „Твој живот – твој избор”; Достигнућа младих у Србији, програм „Изазов омладинског предузетништва”, Удружење грађана „Озон”, програм „Мој начин”, Аутономни женски центар, програм „Безбедно место за све младе”, Група „Хајде да...”, програм „Оквир тела”, Студентска унија медицинара – СУМЦ, програм „Јести или не јести, питање је сад”.