четвртак, 30. септембар 2010.

Агенција за европске интеграције почиње са радом

Измена Одлуке о Градској управи којом је промењен досадашњи назив и делокруг рада Агенције за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију ступила је данас на снагу, а нов назив агенције јесте Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима. На иницијативу одборничке групе Либерално-демократске партије, одборници Скупштине града Београда су на седници одржаној 22. септембра донели одлуку о проширењу надлежости ове агенције и поверавању послова израде појеката финансираних из претприступних фондова ЕУ и других развојних фондова, у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе.

– Задатак агенције ће, поред конкурисања претприступним фондовима ЕУ, бити и успостављање неопходне сарадње са државним и међународним институцијама надлежним за послове евроинтеграција, као и едукација кадрова унутар Градске управе, како би се изградили неопходни капацитети за процес придруживања – рекао је Данко Рунић, директор Агенције за европске интеграције и сарадњу са удружењима.

Агенција и даље у надлежности задржава послове обезбеђивања услова за рад удружења и успостављања партнерстава са удружењима ради учествовања у припреми пројеката, што ће допринети креирању амбијента који ће бити подстицајан за цивилно друштво и дати подршку цивилном сектору у успостављању перманентног дијалога са институцијама града Београда.