среда, 8. децембар 2010.

Отвара се шалтер Републичког геодетског завода у општини Палилула

Пријемни шалтер Републичког геодетског завода биће отворен у услужном центру општине Палилула у четвртак, 9. децембра, у 12 сати. Шалтер за увид у податке и подношење захтева за поједине услуге Републичког геодетског завода отвориће Ненад Тесла, директор ове установе, и председник општине Палилула Данило Башић.

Грађани ће моћи да добију увид у податке катастра непокретности за територију општине Палилула. Поред тога, моћи ће да подносе захтеве за издавање копије плана, листа непокретности, поседовног листа, захтеве за упис непокретности, пријаве о промени на земљишту, захтеве за издавање уверења о називу улице и кућном броју, захтеве за издавање уверења о величини поседа и катастарском приходу, утврђивању кућног броја, уверења о историјату промена на непокретности, као и да остваре увид у стање на парцели у плановима који су дигитализовани и поднесу пријаву о промени права на непокретности. Тражена документа ће се преузимати на истом шалтеру након поступања по поднетом захтеву.

Територију општине Палилула чине следеће катастарске општине: Вишњица, Сланци, Велико Село, Палилула, Крњача, Борча, Овча, Ковилово, Лепушница, Бесни Фок и Комарева хумка.