петак, 10. децембар 2010.

Укинута редовна одбрана од поплава на Сави и Дунаву

Јавно водопривредно предузеће „Београдводе” укинуло је данас редовну одбрану од поплава на Сави и Дунаву на целој територији града Београда.

– Екипе „Београдвода” ће и током викенда наставити да прате ситуацију на београдским обалама, на којима нема никаквих проблема који би изискивали додатне активности. Оне ће обићи водопривредне објекте, а посебно ће пратити обалу код куле Небојша, где се налази најнижа тачка Београда – рекао је помоћник директора овог предузећа Александар Пауновић.

ЈВП „Београдводе” од подручних водопривредних предузећа редовно добија извештаје о стању на каналској мрежи и одбрамбеној линији на насипима и водотоцима.