четвртак, 23. децембар 2010.

Нови телефонски бројеви за информације о раду Секретаријата за дечју и Секретаријата за социјалну заштиту

Служба за опште послове града Београда организовала је и успоставила нове телефонске бројеве централе преко које ће у наредном периоду бити пружане све битне информације о раду градских секретаријата за дечју заштиту и за социјалну заштиту.

Преко истих бројева биће пребацивана веза на локале телефона службеника поменутих секретаријата.
Бројеви нове централе су 3309-092, 3309-093 и 3309-094.