среда, 29. децембар 2010.

Усвојена Студија високих објеката Београда

Скупштина града Београда усвојила је на данашњој седници Студију високих објеката Београда.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове поверио је Урбанистичко заводу Београда израду посебне студије високих објеката, као резултат стручне и јавне расправе измена Генералног урбанистичког плана Београда 2021. године. Основни разлог за израду студије су ограничења висинске регулације Генералног плана Београда 2021, односно потреба да се утврде зоне могуће изградње високих објеката у Београду.

– Ово је изузетно важна студија за Београд, прављена скоро годину и по дана. Изменама Генералног урбанистичког плана Београда 2021. године предвиђено је да у зонама високих објеката спратност није ограничена, али планом нису предвиђене и зоне у којима могу да се граде такви објекти. Ова студија нема карактер планског документа и не представља основу за издавање било какве локацијске или друге дозволе или изградње, али даје основу за израду планова детаљне регулације – рекао је члан Градског већа Оливер Глишић.

Студијом су заштићена и природна добра искључена као потенцијални простори за изградњу високих објеката, осим у девет централних блокова Новог Београда. Најповољније локације за изградњу високих објеката су оне које покривају сви саобраћајни системи, а предност треба да имају локације које су на трасама масовног и капацитетног јавног превоза.

Објекти високи до 50 метара могу да се граде у Новом Београду (између улице Париске Комуне, Булевара Михаила Пупина, Саве и Тошиног бунара), уз важне градске саобраћајнице, као што је Булевар краља Александра, и на дунавском приобаљу, предвиђеном за тоталну урбану трансформацију. Објекти до 100 метара углавном могу да се граде у Новом Београду, као и на јужном ободу централне зоне и уз аутопут. Једина зона за изградњу објеката до 150 метара је новобеоградски Блок 42.

Студијом је закључено и да у Београду не треба планирати екстремно високе објекте, више од 150 метара.