понедељак, 21. март 2011.

Истиче рок за „пререгистрацију” удружења

Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима позива сва удружења која до сада нису ускладила своја акта са одредбама Закона о удружењима да учине то што пре, јер рок за усклађивање истиче 22. априла.

– Од октобра 2009. године тече рок за такозвану „пререгистрацију” удружења, који траје 18 месеци.  Рок истиче 22. априла ове године и удружења која до тада не поднесу пријаву за упис биће избрисана из регистра, који по новом закону води Агенција за привредне регистре. Тиме удружења губе статус правног лица, а њихова имовина прелази на лица одређена статутом односно законом. Сви подаци о потребној документацији и осталим детаљима у вези са овим процесом доступни су у Агенцији за привредне регистре (Бранкова 25) и на интернет-страници www.apr.gov.rs  – рекао је Данко Рунић, директор Агенције за европске интеграције и сарадњу са удружењима.