План места постављања пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (прва фаза)

Текст Плана места постављања пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда (прва фаза), преглед зона по стационажама и по намени и прилоге можете преузети овде: