понедељак, 29. август 2011.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

Град Београд

Градоначелник града Београда, дана 24. августа 2011. године, на основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 69/08 и 41/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Београда”, број 23/09), донео је одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда (број 3-3156/11-Г) и

расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Текст огласа, у PDF формату, можете преузети овде.